காரா, பேலோ

முகப்பு » காரா, பேலோ

மி காரா

Cuerpo humano
பகுதிகள் del cuerpo


Toca mi cara,
Toca mi nariz,
Toca mis ojos,
Y லாஸ் cejas.
Toca mis oídos,
Toca mi barbilla.
ஆஹா யா சாப்பிடு!

லா காரா

ஃப்ரீண்டே, மெஜில்லா, பார்பில்லா, ஒய்டோ, ஓஜோ, நாஸிஸ், ஃபோசா நாசி
பொக்கா, பீகாஸ், பார்பா, பெரியோட், ஹோயுவோ
அர்ஜுகஸ், மாண்டிபூலா

ceja, páppado
pestañas, மாணவர்

labios, dientes, lengua

மூலம்

குறிப்புகள் | டிக்ஷனரியோ டி இமேஜென்ஸ்

நீர்கோ, ரூபியோ (ஈ), மாரோன், நியோ
ஜென்பெர்ரே, கிரிஸ், கால்வோ
மிகப்பெரிய, கார்டோ, செங்குத்து
ஓட்டல்டோ, ரைடோ, ஃபெல்கோ

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்