சாண்டிர் டி கட்டுமானம்

முகப்பு » சாண்டிர் டி கட்டுமானம்

கட்டடக்கலை-டிக்னேசன் டி படங்கள்

Contruction site-travail / professions-dictionnaire d'images

1. கட்டுமானப் பணி

2. grue

3. échafaudage

4. échelle

5. கட்டுமான பணி

6. சாப்பியூ டூர்

Contruction site-travail / professions-dictionnaire d'images

7. டாக்கி வாக்கி

8. brouette

9. கோர்ட்

10. poutre

11. கொக்கிப்பின்னல்

12. தளம் டி அகழ்வு

13. கமிஷன் டிரெயில்

14. சீடரான-oreilles

15. piqueur

16. bétonnière

17. ciment

18. pelleteuse

Contruction site-travail / professions-dictionnaire d'images

19. முன்புறம்

20. மார்ட்டீவ் டி டிரினௌவ்

21. brique

22. truelle

23. niveau

24. Pioche

25. தோல்

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்