காலை

முகப்பு » காலை

Petit-déjeuner- உணவு-படம் அகராதி

Petit-déjeuner- உணவு-படம் அகராதி

பன்னிரண்டு வயது

செவ்வாய்,

நன்று

4 céréales

ஜேன் டி ஆரஞ்சு

இருநூறு

டோஸ்ட்

8 croissant

Petit-déjeuner- உணவு-படம் அகராதி

கான்ஃபிளே

எக்ஸ்

ஜேன் ஜாம்

12 பாகேல்

13 fromage à la crème

Petit-déjeuner- உணவு-படம் அகராதி

கோக்

ஏறக்குறைய இருபதுக்கும் குறைவு

எக்ஸ்எம்எல் முறுக்கு

முப்பது வெள்ளி

எளிதானது 9 நிமிடங்கள்

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்