எல்.ஆர்.ஆர்

முகப்பு » எல்.ஆர்.ஆர்

எஸ்ட்ரோரா டெல் சோல் அஸ்ட்ரோனோமியா

அன்ட்ரோகிராஃபி ஆஃப் த சோல்-அஸ்ட்ரானோமியா க்ரோமோஸ்ஃபெரா, எஸ்பியுலஸ், ஃபோடோஸ்ஃபெரா, கரோனா, ஜானா டி லா க்வெவிசியன், ஜொனா டி லா கதிமாளி, பேஸ், லாலாரடா, ஃபேகஸ், மஞ்சா சோலார், ஃபலேமென்டோ, ப்ரெடிசென்சியா, கிரானுலேஷியோன்,

குரோமோசெஃபெரா, எஸ்பியுலஸ், ஃபோடோஸ்ஃபெரா, கரோனா, ஜானோ டி லா க்வெஷியோன், ஜொனா டி லாடிவா, ஃபோன், லேலாரடா, ஃபேகஸ், மன்சா சோலார், ஃபலேமென்டோ, ப்ரெடிசென்சியா, கிரானுலேஷியோன்,

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்