காய்கறிகள்

முகப்பு » காய்கறிகள்

காய்கறிகள்

1 செலேரி
20 மாதங்கள்
ப்ரோக்கோலி XX
நூல்
எக்ஸ்
தொடரும்
ஏறக்குறைய 26 வெள்ளி முப்பத்தி எட்டு
9 முட்டைக்கோஸ்
XBOX bok choy
ஜுஸ்குனி
ஏறக்குறைய ஐ.நா.
XJ கோர்ட் இசைக்குழு
பூண்டு பூண்டு
X pois
வணக்கம்
லிமோசா டி லீமா
எச்
நூல்
ச்சக்ஸ் டி பிரக்செல்லஸ்
வெள்ளம்
தக்காளி
9 கேரட்
25 முள்ளங்கி
XAMPIX சாம்பியன்கள்
26 கலைக்கூடம்
ஏறக்குறைய ஐ.மா.
பத்தொன்பதாம் நாள்
எக்ஸ்
எக்ஸ்எம்என் ப்யுவிரோன் vert / poivron doux
சிவப்பு மிளகு
ஏறக்குறைய பன்னிரண்டு
9 மிளகு
நல்லது
வெங்காயம்
37 échalote / oignon vert
38 நாவே

காய்கறிகள்


1. laitue
2. Chou
3. céleri
4. mais
5. Chou
6. ப்ரோகோலி
7. épinards
8. asperges
9. ஆபிர்ஜைன்

10. கோர்ஜ்ஜெட்கள் (கோபங்கள்)
11. கோபம் ஏகோர்ன்
12. தைரியம் மஸ்கியூ
13. POIs
14. haricot à cordes / haricot vert
15. ஹரிகோட் டி லிமா
16. haricot noir
17. haricot de rein
18. Choux de Bruxelles

19. concombre
20. tomate
21. carotte
22. Radis
23. champignon
24. artichaut
25. டி
26. பேட் டவுஸ்
27. சேனைக்கிழங்கு
28. poivre vert
29. poivron rouge
30. betterave
31. oignon
32. sceau I ion / vert
33. ஓனைன் ரோஜ்
34. oignon perlé
35. navet
36. panais

லெஜூம்ஸ்-நியூரரிட்-டிக்கிங்னேரே டி படம்

லெஜூம்ஸ்-நியூரரிட்-டிக்கிங்னேரே டி படம்

9 கேரட்

9 முட்டைக்கோஸ்

நூல்

வெங்காயம்

வெள்ளரிக்காய்

ப்ரோக்கோலி XX

ச்சக்ஸ் டி பிரக்செல்லஸ்

XXX வெ

லெஜூம்ஸ்-நியூரரிட்-டிக்கிங்னேரே டி படம்

X செவ்வாய்க் கோட்டம்

லெஜூம்ஸ்-நியூரரிட்-டிக்கிங்னேரே டி படம்

ஜுஸ்குனி

எக்ஸ்

XAMPIX சாம்பியன்கள்

13 oignons verts

Xressxressress

லெஜூம்ஸ்-நியூரரிட்-டிக்கிங்னேரே டி படம்

15 asperges

எலுமிச்சைப் பழம்

ஏறக்குறைய ஐ.நா.

X கத்திரிக்காய்

X pois

20 செலேரி

லெஜூம்ஸ்-நியூரரிட்-டிக்கிங்னேரே டி படம்

எட்டு மாதங்கள்

ஏறக்குறைய ஐ.மா.

தக்காளி

லெஜூம்ஸ்-நியூரரிட்-டிக்கிங்னேரே டி படம்

பூண்டு பூண்டு

பச்சை மிளகாய்

சிவப்பு மிளகு

26 கலைக்கூடம்

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்