மேனேர் லே பெட்டிட் டீஜூனர்

முகப்பு » மேனேர் லே பெட்டிட் டீஜூனர்

மேனேர் லே பெட்டிட் டீஜூனர்

Dictionnaire d'image anglais செயல்கள் செயலிழக்கின்றன

Dictionnaire d'image anglais செயல்கள் செயலிழக்கின்றன

PAM மற்றும் Dans'asseyent à அட்டவணை.
PAM boit du café de sa tasse மற்றும் mange des céééales.
டான் பியட் டு தியே மற்றும் ஒரு டுஃப் டுக் பே பேக்கன் மற்றும் டெஸ் டோஸ்ட்ஸ்.
Parfois, ஒரு மகன் டோஸ்ட் டான் Le Jaaune மகன் œuf.


பதக்கமான qu'ils mangent, ils lisent le jary மற்றும் parlent un peu.
ஏப்ரல் மாதத்தில், மார்கெட்டிங் மற்றும் லீவ்ஸ் லீவர்ஸ் லவ்ஸ் ஆவ்ஸ் லெரர் ப்ரெஷெஸ்ட்ஸ் டேவிட் எட்ஜ் டேவிட்.

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்